شبکه کامپیورتی

شبکه کامپیوتری

يك شبكه كامپيوتری، سيستم ارتباطی برای تبادل داده هاست كه چندين كامپيوتر و دستگاه جانبی مثل چاپگر ها، سيستم های ذخيره سازی انبوه ، كتابخانه های CD-ROM – مودم – فكس و بسياری از دستگاههای ديگر را بهم متصل می كند . نرم افزار شبكه به كاربران شبكه امكان می دهد برنامه های كاربردی مجوز دار را به اشتراك بگذارند و به منابع مشترك دسترسی پيدا كنند . سرپرستان شبكه همه اين منابع را مديريت كرده و خط مشی های امنيتی براي تعيين حقوق دستيابي كاربران و محدوديت ها وی اتخاذ می كنند .
اسنتفاده اشتركی از منابع – كاهش هزينه صرفه جويی در هزينه – امنيت اطلاعات – ايجاد ارتباط مابين افراد مختلف از موارد استفاده شبكه های كامپيوتری مباشد
استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکه نموده اند . هر شبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط وسیاست های هر سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد. در واقع شبکه های کامپیوتری زیر ساخت های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛ در صورتیکه این زیر ساختها به درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه مشکلات متفاوتی پیش آمده و باید هزینه های زیادی به منظور نگهداری شبکه و تطبیق آن با خواسته های مورد نظر صرف شود.