سوئیچ و روتر

سوئیچ و روتر

خدمات طراحی و مشاوره

– طراحی زیر ساخت سوئیچنگ و لایه شبکه های LAN و  Campus LAN

– طراحی زیر ساخت روتینگ در شبکه های Campus LAN و Enterprise

– طراحی بستر شبکه ای دیتا سنتر مبتنی بر دیتا سنتر نسخه 3 سیسکو

– طراحی بستر شبکه دیتا سنتر در قالب تکنولوژی  Unified Computing system

– طراحی ساختار های Resiliency شامل High Availability و Redundancy در شبکه های LAN و Data Center

– راه اندازی ساختار شبکه ای مبتنی بر  Network Virtualization

– طراحی ساختار های WAN با حداکثر کارایی و دسترسی

– طراحی ساختار های کنترل و بهینه سازی  Quality of Service

– طراحی ساختار IP Planning شبکه های LAN و WAN

– بررسی و ارائه راه کار های افزایش کارایی شبکه ها

– طراحی و ارائه راه کارهای ارتقاء و  Migration

– بررسی و ارائه LOM و Proposal بر اساس نیاز کارفرما

– مشاوره و نظارت بر روند اجرای پروژه

– طراحی ساختار Active شبکه های دیتاسنتر

– مستند سازی

 خدمات اجرا و پیاده سازی

– شبکه های  LAN، Campus LAN، دیتا سنتر و  WAN

– نصب ، راه اندازی و تنظیمات تجهیزات سوئیچینگ سیسکو و ماژول های آن ها

– نصب ، راه اندازی تنظیم روتر های سیسکو و قابلیت های پیچیده آنها

– نصب و راه اندازی انواع  ISP، WISP، ADSL، ISDP

– پیاده سازی ساختار های روتینگ پیجیده درسطح LAN و WAN

– نصب و راه اندازی نرم افزاری راهبری ، نظارت و مدیریت شبکه شامل Cisco LMS و  Solarwinds

– تنظیم و راه اندازی خطوط ارتباطی مخابراتی و غیر مخابراتی در ارتباطات  WAN

– نصب و راه اندازی  NOC

– نصب و راه اندازی نرم افزار های مدیریت متمرکز کاربران شامل Cisco ACS و  Cisco ACS Express

– تنظیمات BGP در شبکه های WAN و اینترنتی

– تنظیم راهکارهای سنجش کارایی Application مبتنی بر TCP

خدمات بهینه سازی

– شبکه های  Campus LAN

– بررسی ساختار فعلی شبکه Campus LAN و ارائه طرح توسعه

– بررسی و ارائه لیست تجهیزات

– شبکه های  WAN

– بررسی و ارزیابی ساختار فعلی شبکه های  WAN

– آنالیز ترافیک و سطح کیفی سرویس و ترافیک

– تعریف Baseline ترافیک شبکه

– شناسایی رفتار نامتعارف ترافیک در شبکه  WAN

– ایجاد ساختار های مدیریت پهنای باند و بهینه سازی مصرف ترافیک

– ایجاد ساختارهای بهینه سازی و Optimization ترافیک