تعرفه خدمات
نوع خدماتقیمت
( تومان )
توضیح
ورود اطلاعات (ساعتی)35/000در صورتي است كه اطلاعات به صورت مرتب نباشد. به طور مثال تصاوير نياز به ويرايش داشته باشند و يا متون در فايل Word تحويل نشده باشد، هزينه ورود اطلاعات ساعتي محاسبه ميگردد.
ورود اطلاعات (صفحه ای)12/000منظور يك صفحه A۴ ( حداكثر ۲۰ خط)
طراحی بنر75/000براي اسلايدشو و بنرهاي jQuery
مشاوره ساعتی100/000شامل مشاوره فروش نمي شود و منظور مشاوره اي است كه به منظور توسعه و بهبود عملكرد سايت انجام ميشود.